Filmprosjektet mellom oss i samarbeid med Aftenposten

Hvordan ser din verden ut? Kan du filme den?
Filmen er ferdig!
Følg med på facebook hvor og når filmen vises.